Prváci zo ZŠ s MŠ Častkovce

Školský rok 2010/2011 je prvým rokom našej školskej dochádzky. Sme prváci a tešíme sa, čo všetko sa v škole naučíme a čo zaujímavé tu zažijeme. Kto chce, nech s nami sleduje náš prvý ročník, našu prácu na ďalších stránkach.

Naša triedna učiteľka je Mgr. Libuša Hoštáková.