Matematika

Matematický tobogán

 Záhradka - opakujeme + - do 10

Doplň do 10

 https://www.purposegames.com/game/rozklad-cisla-10-quiz

 

Počítame do 6

Počítame

Precvič si príklady a zahraj sa.